W ramach „Bezpiecznych Wakacji 2019”, w pierwszej połowie lipca br. na lublinieckim rynku planowanych jest szereg spotkań profilaktycznych z lublinieckimi policjantami. Będą one realizowane w formie Rynkowego Punktu Profilaktycznego działającego w ramach projektu „Streetworkingowy Lubliniec – Miasto Dobrych Emocji”.

W trakcie indywidualnych spotkań z mieszkańcami, które odbędą się w dniach 5, 8, 9 i 11 lipca mundurowi będą propagować właściwe postawy społeczne co ma przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa na terenie Lublińca i powiatu. Będą również promować nowoczesne formy kontaktu z Policją takie jak: „Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa” oraz aplikacja mobilna „Moja Komenda”.

Wszyscy, którzy odwiedzą w tych dniach Rynkowy Punk Profilaktyczny będą mogli zakładając specjalne alkogogle przekonać się jak negatywny wpływ na sprawność naszego organizmu ma alkohol, a także dowiedzieć się więcej o skutkach zdrowotnych i prawnych jakie niesie ze sobą jego nadużywanie. Lublinieccy policjanci będą przestrzegać przed jadzą na tzw. „podwójnym gazie” szczegółowo omawiając skutki prawne i karne  takiego zachowania.

Dla dzieci i młodzieży planowane są warsztaty edukacyjne w trakcie, których mundurowi będą ostrzegać przed zgubnymi skutkami używek, a także na lublinieckim rynku ma zostać otwarte rowerowe miasteczko ruchu drogowego, w którym będzie można sprawdzić swoje umiejętności jazdy na rowerze, a także porozmawiać z policjantem na temat zasad ruchu drogowego.

Wszystkich serdecznie zapraszamy!