We wtorek 24 września podpisane zostało porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy ZSOT a największą polską uczelnią techniczną - Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie. W imieniu szkoły umowę podpisała dyrektor Joanna Walczak, a AGH reprezentował prodziekan dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski.

Uroczystość odbyła się w obecności klas 4TIB i 2TI, które uczestniczyły w wyjeździe na Akademię Górniczo-Hutniczą pod opieką dyrektor ZSOT Joanny Walczak, kierownika szkolenia praktycznego - Iwony Gnych oraz nauczycielek matematyki: Grażyny Kaczorowskiej i Marii Kubat.

Uczniowie zostali przywitani na uczelni przez dr. inż. Łukasza Bednarka, absolwenta naszej szkoły, który oprowadzał ich po budynku Akademii, a dokładniej po Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii. Jedną z atrakcji wyjazdu był udział w przygotowanych dla nich przez wykładowców zajęciach.

- Wysłuchaliśmy ciekawego wykładu o klimatyzacji i jej roli w życiu codziennym, która choć niezauważana i niedoceniana, jest bardzo ważna. Obserwowaliśmy proces kruszenia i przesiewania kruszyw, a także uczestniczyliśmy w doświadczeniach chemicznych, m.in. obrazujące filtracje zanieczyszczeń. Mieliśmy również okazję zobaczyć siebie w kamerze termowizyjnej i nieco się dowiedzieć o wytrzymałości materiałów. Oczywiście zostaliśmy też zapoznani z procesem rekrutacji, gdybyśmy w przyszłości chcieli wrócić do Krakowa już jako studenci – mówiła Monika Małkowska, 4TIB