Uroczystość z tej okazji odbyła się w Miejskim Domu Kultury w Lublińcu, 8 listopada br., uczestniczyli w niej założyciele warsztatów, obecni i byli pracownicy, dyrektorzy zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej oraz przedstawiciele władz samorządowych.

Lublinieckie warsztaty były pierwszą tego typu jednostką w byłym województwie częstochowskim i jedną z pierwszych w Polsce. Działalność rozpoczęto z 25 uczestnikami, po 2 miesiącach doszło kolejnych 10 uczestników. Stopniowo powstawały i znajdowały zwolenników kolejne pracownie: gospodarstwa domowego, ceramiczna, stolarska, plastyczna, muzykoterapii, tkacka i krawiecka.

- Naszym celem jest wspomaganie procesu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz stwarzanie tym osobom możliwości pozyskania lub przywrócenia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia. Przede wszystkim jednak uczymy podstawowych umiejętności, takich jak robienie zakupów czy wizyta w restauracji, które pozwolą tym osobom lepiej funkcjonować w środowisku – wyjaśniał Dariusz Szendzielorz, dyrektor Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej w Lublińcu.