Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

W dniu 15 października br. funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu przeprowadzili akcję „Prędkość”, której głównym celem było egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości. W działaniach realizowanych na drogach powiatu lublinieckiego uczestniczyli również policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie w nieoznakowanym radiowozie wyposażonym w wideorejestrator.

Podczas wczorajszej akcji skontrolowano łącznie 61 pojazdów. Mundurowi ujawnili 59 wykroczenia przekroczenia prędkości, wystawili 41 mandaty karne, a wobec 16 kierujących zastosowali pouczenie. Stróże prawa skierowali także wobec dwóch sprawców wykroczeń 2 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Lublińcu.
Policjanci zapowiadają, że podobnych działań związanych z kontrolą przestrzegania ograniczeń prędkości na drogach powiatu lublinieckiego będzie w najbliższym czasie więcej, gdyż pomimo licznych policyjnych apeli i prowadzonych działań profilaktycznych niektórzy kierowcy w dalszym ciągu nie przestrzegają obowiązujących przepisów i znacznie przekraczają dopuszczalną prędkość stwarzając tym samym bardzo duże zagrożenie w ruchu drogowym.