Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

Docelowo Ministerstwo chce, by były maksymalnie trzy organy tworzące, np. Ministerstwo Zdrowia, uczelnie i marszałkowie województw.
- Tendencje centralistyczne budzą nasz niepokój. Odrodzenie samorządu lokalnego to jedno z największych osiągnięć naszego państwa po 1989 roku. To dzięki naszej – samorządów – ciężkiej pracy, zaangażowaniu i wielomilionowym nakładom finansowym możemy leczyć naszych mieszkańców w naszych – powiatowych - szpitalach. Istotą samorządności jest decentralizacja i wzmacnianie roli samorządów. Decyzje, żeby były optymalne, muszą zapadać jak najbliżej mieszkańców – mówił wicestarosta Tadeusz Konina