Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

21 kwietnia, Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Powiat lubliniecki znalazł się na liście samorządów, które otrzymają dofinansowanie na remont drogi. Inwestycję - polegającą na przebudowie odcinka ulicy Szkolnej w Wędzinie - planuje się zrealizować wspólnie z Gminą Ciasna. Łączna wartość przedsięwzięcia to ponad 2,9 mln zł, z czego kwota dofinansowania to ponad 1,6 mln zł, co stanowi 55% kosztów inwestycji.

Zadanie ma obejmować odcinek o łącznej długości 960 m. Planuje się wymianę nawierzchni jezdni, przebudowę odwodnienia, chodników, poboczy, zjazdów, miejsc postojowych, zatoki autobusowej oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego i oświetlenia.