W związku z konfliktem zaistniałym między mieszkańcami Miasta Lublińca, spowodowanym umieszczaniem tabliczki ograniczającej parkowanie pojazdów na parkingu przy ul. Wilniewczyca dla mieszkańców bloków 2A i 2B przy tejże ulicy, Burmistrz Miasta Lublińca podjął decyzję o usunięciu ww. tabliczki umieszczonej pod znakiem D-18.

Decyzja została podjęta w związku z brakiem możliwości wyegzekwowania przez służby mundurowe przestrzegania ww. ograniczeń oraz zgłaszanymi do Urzędu Miejskiego trudnościami w funkcjonowaniu osób zamieszkałych w tym rejonie miasta, m.in. mieszkańców ul. Wieniawskiego.

Wszystkie parkingi znajdujące się na terenach należących do Miasta Lublińca są ogólnodostępne. Z parkingu przy ul. Wilniewczyca mogą korzystać wszyscy mieszkańcy miasta, ich goście oraz w najbliższym czasie również właściciele psów korzystających z obiektu pn. Psia Baza Zachód, usytuowanego w tej części miasta.

 

zdjęcie znaku na parkingu przy ul. Wilniewczyca