Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

Burmistrz Miasta Lublińca informuje, że w II naborze na dofinansowanie części kosztów związanych z modernizacją źródła ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Lubliniec (tj. kosztów likwidacji tzw. „kopciuchów”), który trwał od 01.07.2021 r. do 23.07.2021 r., złożone zostały 83 wnioski na łączną kwotę 306 tys. zł.
W związku z powyższym na najbliższej sesji Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta zawnioskuje o zabezpieczenie dodatkowych środków, tj. 180 tys. zł, aby zrealizować wszystkie zakwalifikowane do dofinansowania wnioski mieszkańców miasta.