Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

Chciałbyś znaleźć pracę w Lublińcu - z naszym serwisem to proste

Lubliniec jest to miasto położone w województwie śląskim. Miasto jest ważnym ośrodkiem przemysłowym, gospodarczym, turystycznym, a także edukacyjnym. Jeżeli szukasz pracy w Lublińcu, w tej chwili masz możliwość podjąć ją w wielu zawodach. W naszym serwisie znajdują się aktualnie oferty pracy w takich zawodach jak przykładowo konsultant apteczny, operator łądowarki, czy kontroler jakości. Zachęcamy do zapoznania się również z innymi ofertami pracy w Lublińcu.

Konsultant apteczny pilnie poszukiwany

Konsultant apteczny to pracownik odpowiedzialny za realizację bieżących zadań biznesowych i promocyjnych firmy. Jego zadaniem jest między innymi nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z kierownikami aptek i farmaceutami, prowadzenie szkoleń, budowanie pozytywnego wizerunku firmy. Od konsultanta aptecznego wymaga się wykształcenia wyższego, posiadania prawa jazdy kategorii B (konieczność codziennego dojeżdżania do klientów), biegłej obsługi komputera, posiadania doświadczenia na podobnym stanowisku. Osoba, która sprawdzi się w tej pracy posiada wysoko rozwinięte kompetencje interpersonalne, umiejętności negocjacyjne, zdolność analitycznego myślenia, nastawienie na realizację celów, kreatywność. Zarobki na tym stanowisku są uzależnione między innymi od osiąganych wyników (konsultant otrzymuje atrakcyjne prowizje).

Praca na stanowisku wagowy

Osoba zatrudniona na stanowisku wagowego jest odpowiedzialna za ważenie, a następnie klasyfikację złomu samochodowego, nadzór nad dokumentacją dostarczoną przez dostawcę, obsługę urządzeń dozymetrycznych, prowadzenie ewidencji, kontrolę stanów magazynowych, kontrolowanie stanu technicznego i estetyki wagi. Od kandydatów na stanowisko wagowego oczekuje się wykształcenia przynajmniej średniego, dobrej znajomości branży recyklingu, biegłej obsługi komputera, prawa jazdy kategorii B, uprawnień do obsługi wózka widłowego, gotowości do podjęcia pracy na dwie zmiany. Na stanowisku tym ważne jest analityczne myślenie, umiejętność pracy pod presją czasu, a także umiejętność pracy zespołowej.

Jeżeli chciałbyś podjąć pracę za granicą, zachęcamy do zapoznania się z naszymi ofertami zatrudnienia w Holandii.

Propozycje pracy dla kontrolerów jakości

Kontroler jakości to pracownik, który jest odpowiedzialny za ocenę surowców, półproduktów, a także wyrobów gotowych zgodnie z obowiązującymi specyfikacjami technicznymi. Kontroler dba, żeby proces produkcji był zgodny z przyjętymi normami jakościowymi. W sytuacji, gdy tak się nie dzieje – do jego zadań należy sporządzanie stosownych raportów. Żeby rozpocząć pracę na stanowisku kontrolera jakości potrzebne jest co najmniej wykształcenie średnie techniczne, znajomość sprzętu pomiarowego, biegła obsługa komputera, znajomość rysunku technicznego. Duże znaczenie w pracy tej mają zdolności manualne, umiejętność pracy zespołowej, samodzielność, spostrzegawczość, umiejętność szybkiego reagowania. Część pracodawców wymaga od kandydatów doświadczenia na podobnym stanowisku.