Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu ofert

Herb Lublińca

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia - program polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych w Mieście Lubliniec oraz wśród mieszkańców w wieku 65+ na lata 2022-2026” w latach 2022 - 2023

Do pobrania
Rozstrzygnięcie konkursu ofert 105.74 KB Pobierz