Informacja-wstrzymanie naboru na dofinansowanie zadań z zakresu termomodernizacji budynków wielorodzinnych będących w zarządzie spółdzielni mieszkaniowych

uwaga logo

W związku z wyczerpaniem środków przeznaczonych na udzielanie dotacji zgodnie z § 7 pkt 3 UCHWAŁY NR 606/LIV/2022 RADY MIEJSKIEJ W LUBLIŃCU z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji zadań z zakresu termomodernizacji budynków wielorodzinnych położonych na terenie gminy Lubliniec, będących w zarządzie spółdzielni mieszkaniowych przyjmowanie wniosków na te cele z dniem 22 marca 2023 roku zostaje wstrzymane.