Weź udział w badaniu GUS i zmieniaj polskie rolnictwo!

Weź udział w badaniu GUS i zmieniaj polskie rolnictwo!

Od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 roku na terenie całego kraju zostanie przeprowadzone badanie dotyczące gospodarstw rolnych. Badanie jest obowiązkowe i będzie przeprowadzone w wylosowanych gospodarstwach, do których został wysłany list Prezesa GUS zawierający szczegółowe informacje na temat badań i metod ich realizacji.
Badanie „Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych” (formularz R-SGR) oraz badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S) są badaniami obowiązkowymi.
Ich celem jest dostarczenie informacji o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych, koniecznej dla realizacji krajowej i regionalnej polityki rolnej. Uzyskane z badania dane stanowią również podstawę do oceny efektów Wspólnej Polityki Rolnej.