Zmiana stawki za odpady od 1 grudnia 2023 roku

Herb Lublińca

Informujemy, że od 1 grudnia 2023 roku będzie obowiązywała nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 30,00 zł/ osobę miesięcznie.
W związku z powyższym, w miesiącu grudniu br. właściciele nieruchomości zamieszkałych otrzymają pisemne zawiadomienia o nowej wysokości opłaty, obliczonej na podstawie danych podanych w ostatniej złożonej deklaracji. Opłatę za odpady należy uiszczać w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Informujemy również, że wysokość zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów w zabudowie jednorodzinnej nie uległa zmianie. W przypadku zadeklarowanego posiadania przydomowego kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów, wysokość opłaty w zawiadomieniu będzie pomniejszona o kwotę 3,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Do pobrania
Uchwała 1.51 MB Pobierz