Ogłoszenie

słowo "ogłoszenie" z trzema strzałkami w kolorach herbu miasta Lublińca

Sąd Rejonowy w Lublińcu ogłasza, że postanowieniem z dnia 5 grudnia 2023 roku zezwolił Gminie Lubliniec na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7.839 zł (siedem tysięcy osiemset trzydzieści dziewięć złotych) na okres 10 lat, stanowiącej odszkodowanie z tytułu przejścia na rzecz Gminy Lubliniec z dniem 24 września 2019 roku prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1223/17, na mapie 3, obręb Steblów, o powierzchni 0,0041 ha, powstałej w wyniku podziału działki 851/17, z przeznaczeniem na realizację inwestycji drogowej, na podstawie decyzji Starosty Lublinieckiego o odszkodowaniu (WGM.683.0032.2019) z dnia 5 września 2023 roku.

Sąd wzywa do odbioru kwoty złożonej do depozytu sądowego spadkobierców po Krystynie Cylc, pod warunkiem wykazania się tytułem prawnym do w/w nieruchomości.

Do pobrania
Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Lublińcu 313.69 KB Pobierz