Weryfikacja uprawnień do dopłat do czynszu w programie Mieszkanie na Start od 3 czerwca
Od 3 czerwca 2024 roku pracownicy Urzędu Miejskiego w Lublińcu rozpoczną weryfikację uprawnień najemców do otrzymania dopłat do czynszu w ramach programu "Mieszkanie na Start". Proces ten obejmie najemców budynków przy ul. Płk. Wacława Wilniewczyca 6A i 6B, którzy zaczęli korzystać z programu od sierpnia 2023 roku. Weryfikacja będzie prowadzona telefonicznie.
  1. Start weryfikacji: 3 czerwca 2024 r.
  2. Dotyczy budynków przy ul. Płk. Wacława Wilniewczyca 6A i 6B
  3. Najemcy korzystający z dopłat od sierpnia 2023 r. będą weryfikowani w pierwszej kolejności
  4. Kontakt telefoniczny z najemcami

Urząd Miejski w Lublińcu ogłosił, że od 3 czerwca 2024 roku rozpocznie się proces weryfikacji uprawnień do dopłat do czynszu w ramach programu "Mieszkanie na Start". Pracownicy urzędu będą kontaktować się telefonicznie z najemcami budynków przy ul. Płk. Wacława Wilniewczyca 6A i 6B, aby sprawdzić, czy nadal spełniają oni warunki otrzymywania dopłat.

Weryfikacja rozpocznie się od najemców, którzy zaczęli korzystać z dopłat w sierpniu 2023 roku, a następnie obejmie tych, którzy dołączyli do programu we wrześniu, październiku, listopadzie 2023 roku i kolejnych miesiącach. Proces ten ma na celu zapewnienie, że środki trafiają do osób, które rzeczywiście ich potrzebują, a także zapobieganie ewentualnym nadużyciom.

Program "Mieszkanie na Start" jest ważnym elementem wsparcia dla mieszkańców Lublińca, którzy borykają się z trudnościami finansowymi. Dopłaty do czynszu mogą znacząco odciążyć budżety domowe, umożliwiając mieszkańcom lepsze zarządzanie swoimi finansami.

Warto zaznaczyć, że weryfikacja będzie prowadzona w sposób sprawny i transparentny, a urzędnicy będą starali się minimalizować ewentualne niedogodności dla najemców. Każdy kontakt telefoniczny będzie przeprowadzany zgodnie z wytycznymi, aby zapewnić rzetelność i profesjonalizm całego procesu.

Najemcy, którzy rozpoczęli otrzymywanie dopłat do czynszu od sierpnia 2023 roku, powinni oczekiwać telefonu od pracowników Urzędu Miejskiego od dnia 3 czerwca 2024 roku. Warto przygotować się na konieczność potwierdzenia swoich danych i przedstawienia dokumentów potwierdzających uprawnienia do otrzymywania wsparcia.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące procesu weryfikacji, zachęcamy do kontaktu z Urzędem Miejskim. Pracownicy urzędu są gotowi udzielić wszelkich niezbędnych informacji i wsparcia.


Na podstawie: Urząd Miejski Lubliniec