Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

Jak wydobywany jest gaz ziemny

Gaz ziemny jest najbardziej popularnym paliwem wydobywanym w kopalniach, jest to jeden z najbardziej ekologicznych sposobów ocieplania nieruchomości i służy jako najtańsze paliwo samochodowe. Swoją popularność zawdzięcza wygodzie, którą obdarowuje użytkownika, łatwości w transporcie i bardzo dobrym właściwościom spalania. Dowiedz się, na czym polega proces pozyskiwania gazu ziemnego i czym właściwie jest. 

Gaz ziemny

Gaz ziemny składa się przede wszystkim z metanu, który jest podstawowym, najprostszym węglowodorem. Jednak, nie w każdym miejscu zostanie wydobyty gaz z taką samą ilością metanu, jest to zależne od wielu czynników, a wśród rekordzistów znajduje się gaz wysokometanowy, w którym stosunek metanu do pozostałych składników może sięgać 98/100. Jest to surowiec mineralny, który bardzo często zostaje wydobywany podczas odkrywania nowych złóż ropy naftowej. Naturalne zbiorniki gazu ziemnego również istnieją, znajdują się one w wielu miejscach na całym świecie. Gaz jest wydobywany poprzez odwierty wykonywane w jego złożach. Transport gazu jest bardzo prosty, odbywa się on poprzez specjalne gazociągi wybudowane przez ogromne polskie spółki. 

Gaz ziemny może przybrać również postać płynną, co można osiągnąć poprzez jego wstępne oczyszczenie z zanieczyszczeń takich jak rtęć, azot czy dwutlenek węgla, oraz jego osuszenie. Gaz płynny, inaczej LNG, jest około 600 razy mniejszy w tym stanie, niż był na samym początku, po wydobyciu. Dzięki temu skroplony gaz jest o wiele łatwiejszy w przechowywaniu i pozwala na zmniejszenie wszelkich kosztów związanych z jego transportem i magazynowaniem. Skroplony gaz ziemny, wykorzystywany jest w wielu obszarach, między innymi do ogrzewania budynków, wytwarzania energii w kogeneracji i do realizowania przeróżnych procesów technologicznych. Skroplony gaz ziemny o wysokim składzie metanu, służy jako idealne jako nośnik energii, która jest potrzebna do wytwarzania energii cieplnej lub pary. 

Sprzęt wykorzystywany w tej branży

W branży związanej z gazami skroplonymi, czy też eko gazem, bardzo często wykorzystywane są różnego rodzaju obiekty, w których skład wchodzą przede wszystkim zbiorniki na gaz, w których skład wchodzą np. zbiorniki na gaz podziemny, służące jako zbiorniki na gaz płynny, czy też zbiorniki na propan. Wszelkiego rodzaju podziemne zbiorniki na gaz są umieszczane rzecz jasna pod powierzchnią, są one droższe od typowych zbiorników, ponieważ są bardziej wytrzymałe i ich właściwości w ogólnym rozrachunku są znacznie lepsze od zbiorników naziemnych. Nikogo raczej nie dziwi więc to, że w przemyśle, przez największe firmy wykorzystywane są właśnie zbiorniki gazowe podziemne, co jednak jest rzadko spotykane w przypadku przeciętnych gospodarstw, gdzie nie ma ani warunków, ani konieczności do użytkowania tego typu gazowych zbiorników