Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

W związku z obchodzonym jutro Dniem Pracownika Socjalnego zorganizowano zdalne spotkanie, w którym uczestniczyli: starosta Joachim Smyła, wicestarosta Tadeusz Konina, sekretarz powiatu Sylwia Fronczek i skarbnik Jacek Fokczyński oraz dyrektorzy placówek: Ilona Kozioł – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Wiesława Dudek – dyrektor DPS „Zameczek”, Dagmara Imiołczyk – wicedyrektor DPS „Zameczek”, Jadwiga Kozicka – dyrektor DPS „Dom Kombatanta”, Anna Boczkowska – dyrektor Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz Ryszard Spychalski – dyrektor DPS przy ul. Kochcickiej w Lublińcu.

- Składam Państwu serdeczne podziękowania za codzienną pracę na rzecz drugiego człowieka, proszę o przekazanie życzeń wszystkim pracownikom podległych Państwu placówek opieki społecznej. Dziękuję za zaangażowanie w pracę, która nienaznaczona wrażliwością i empatią byłaby pracą bezużyteczną. Swoją postawą udowadniacie Państwo, że niesienie pomocy to nie tylko realizowanie obowiązków służbowych, ale przede wszystkim wypełnianie życiowej misji, niesienie nadziei dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Życzę – w imieniu całego Zarządu Powiatu - aby trud Waszej pracy nigdy nie przesłonił radości płynącej z niesienia pomocy człowiekowi, aby ta ofiarowana pomoc stała się dla Was prawdziwym spełnieniem i żeby nigdy nie zabrakło Wam motywacji potrzebnych do podtrzymywania w ludziach niezachwianej pewności, że są ludzie, dla których pomoc drugiemu człowiekowi jest sensem ich życia, wyrazem mądrości i miłości – mówił starosta Joachim Smyła.