Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

Z dniem 01 kwietnia 2021 r. Komendant Powiatowy Policji w Lublińcu mł. insp. Dariusz Kiedrzyn powierzył pełnienie obowiązków na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Woźnikach kom. Rafałowi Kachel. Zastąpi on dotychczasowego Komendanta kom. Krzysztofa Krzosak, który odszedł na emeryturę.

Kom. Rafał Kachel pełni służbę w Policji od 1999 r. Do 2015 r. związany był z Wydziałem Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu, gdzie pełnił służbę na stanowisku policjanta, referenta Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego, następnie dzielnicowego, a od 2005 r. na stanowisku Kierownika Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego. Natomiast od 2015 r. pełnił służbę na Jednosobowym Stanowisku ds. Kontroli Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu.

Kom. Krzysztof Krzosak pełnił służbę w Policji od 1999 r. Do 2010 r. związany z Ogniwem Patrolowo-Interwencyjnym Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu, następnie od listopada 2010 r. do kwietnia 2013 r. pełnił służbę na stanowisku dzielnicowego. Następnie od kwietnia 2013 r. do lipca 2020 r. pełnił służbę w Zespole Dyżurnych Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu. W lipcu 2020 r. objął stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Woźnikach, skąd 22 marca 2021 r. odszedł na emeryturę.