Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

Meteorolog – opis zawodu

Zadaniem meteorologa, tudzież synoptyka, jak bywa też zwany, jest stałe monitorowanie stanu pogody na wyznaczonym obszarze. Do badań wykorzystuje specjalistyczne narzędzia i czujniki – termometry, barografy, barometry, heliografy, deszczomierze, wiatromierze i wiele innych. Przeważnie wszystkie instrumenty umieszczone w są odpowiednio zaprojektowanych ogródkach. Te umiejscowione są w dogodnych, z punktu widzenia obserwacji pozycjach. Najczęściej na wzniesieniach z dość szerokim polem widzenia wokół. Meteorolog zbiera odczyty z różnych tego typu ogródków, a następnie na podstawie swojej wiedzy, doświadczenia i przeprowadzanych symulacji, usiłuje ustalić najbardziej prawdopodobne zmiany warunków atmosferycznych w najbliższym czasie – w ciągu doby, tygodnia, miesiąca albo kwartału. Swoje ustalenia opiera także na stałych tendencjach, które w meteorologii notowane są od dekad. Ustalenia meteorologa przetwarzane są w formę prasowej publikacji i przekazywane opinii publicznej.

Meteorolog – wymagania zawodowe

Kiedyś specjalistów od przewidywania pogody szkolono na technicznych kierunkach szkół średnich. Obecnie jedyną uznawaną drogą zdobycia zawodu meteorologa jest uczestnictwo w szkoleniu organizowanego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMiG). To praca dla osób, które mają niezwykłe umiejętności analityczne, potrafią dostrzegać nierzucające się w oczy, a istotne zależności i tendencje. A jednocześnie potrafią pracować bardzo dokładnie, bardzo cierpliwie i współdziałać w grupie.

Meteorolog – warunki pracy

Meteorolog pracuje w warunkach naukowych – fachowcy pracujący w tym zawodzie dokonują odczytów, wprowadzają je do systemów komputerowych IMiGW, posługują się specjalistycznym oprogramowaniem do tworzenia symulacji i sporządza bardzo drobiazgowe raporty. Wiele zajęć może wykonywać zdalnie, przesyłając je do centrali. To praca bardzo odpowiedzialna, gdyż na ustaleniach meteorologów opierają się nie tylko plany dnia mieszkańców danego terenu, ale też decyzje gospodarcze czy inwestycyjne.

Meteorolog – zatrudnienie i zarobki

Pracę dla meteorologów po szkoleniu w IMiGW oferują poszczególne stacje meteorologiczne, meteorologiczne biura lotnicze lub instytucje naukowe i badawcze. Zarobki przeciętnie wynoszą około 3500 zł brutto.

Źródło: https://www.zlecenia.pl/blog/kategoria/zawody/meteorolog/