Mariola Biskup nowym Komendantem Policji w Lublińcu
Nowe oblicze policji w Lublińcu – inspektor Mariola Biskup obejmuje stanowisko komendanta
  1. Inspektor Mariola Biskup, dotychczasowy komendant w Kłobucku, od 15 kwietnia 2024 roku pełni funkcję Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu.
  2. Wcześniejsze doświadczenie inspektora obejmuje kilkuletnią służbę na różnych stanowiskach, włączając w to edukację w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, którą ukończyła w 2001 roku.
  3. Przekazanie obowiązków odbyło się podczas uroczystości, gdzie inspektor Jacek Stelmach wręczył rozkaz personalny.
  4. Nowa komendant zobowiązała się do stawienia czoła wyzwaniom współczesnej policji, podkreślając swoje zaangażowanie w dalsze podnoszenie standardów pracy.

W świetle ostatnich zmian kadrowych, które miały miejsce w lublinieckiej jednostce policji, społeczność lokalna ma powody do optymizmu. Przybycie inspektor Marioli Biskup, znanego z profesjonalizmu i zaangażowania, to zapowiedź nowej ery w działaniach policji, której celem jest nie tylko egzekwowanie prawa, ale także budowanie zaufania społecznego. Podczas ceremonii, nowa komendant podkreśliła, że "objęcie stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Lublińcu traktuje jako nowe wyzwanie w swojej dotychczasowej karierze i zrobi wszystko, aby sprostać wymaganiom stawianym przed dzisiejszą Policją".

Przed inspektor Biskup stoi nie tylko zadanie utrzymania porządku i bezpieczeństwa, ale również adaptacja do szybko zmieniających się realiów społecznych i technologicznych, które wymagają od policji nie tylko siły, ale przede wszystkim mądrości i taktu. Jej doświadczenie i dotychczasowe osiągnięcia dają mieszkańcom nadzieję, że pod jej kierownictwem policja w Lublińcu będzie instytucją jeszcze bliższą ludziom, otwartą na dialog i skuteczną w działaniu.

Warto dodać, że inspektor Biskup jest związana z policją od 1997 roku, co czyni jej doświadczenie bogatym i wielowymiarowym. To z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju i efektywności lokalnej jednostki policji, co jest kluczowe w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w naszej społeczności.


Na podst. KPP w Lublińcu