Dzielnicowy rejonu III spotkał się z seniorami w Klubie Seniora
W Klubie Seniora odbyło się spotkanie poświęcone bezpieczeństwu osób starszych, które poprowadził dzielnicowy rejonu III. W trakcie wydarzenia omówiono metody działania przestępców oraz sposoby ochrony przed oszustwami. Seniorzy mieli okazję zadawać pytania i dyskutować na tematy związane z ich bezpieczeństwem.

Spotkanie z dzielnicowym w Klubie Seniora

We wtorek, w Klubie Seniora, odbyło się niezwykle ważne spotkanie z dzielnicowym rejonu III, Tomaszem Konickim. Głównym tematem rozmów było bezpieczeństwo seniorów, które w dzisiejszych czasach jest szczególnie narażone na różnego rodzaju zagrożenia. Pan Tomasz Konicki, na co dzień pełniący obowiązki dzielnicowego, podzielił się wiedzą na temat metod, jakie stosują przestępcy, aby oszukać starsze osoby.

Jak chronić się przed oszustwami - porady dzielnicowego

Dzielnicowy Tomasz Konicki szczegółowo omówił różne sposoby działania przestępców, które mogą zagrażać seniorom. W trakcie spotkania, uczestnicy dowiedzieli się o najczęściej stosowanych metodach oszustw, takich jak "na wnuczka" czy "na policjanta". Podkreślono, jak ważna jest czujność i rozwaga w codziennych sytuacjach. Seniorzy zostali poinformowani, na co zwracać uwagę i jak reagować w przypadku podejrzanych sytuacji.

Aktywne uczestnictwo i wymiana doświadczeń

Spotkanie w Klubie Seniora miało interaktywny charakter. Osoby biorące udział mogły zadawać pytania i dzielić się swoimi doświadczeniami. Dyskusje obejmowały różne aspekty bezpieczeństwa, nie tylko te związane z oszustwami. Dzielnicowy Konicki przygotował również specjalną ulotkę informacyjną, która zawierała kluczowe informacje i porady dotyczące ochrony przed przestępcami.

Rola dzielnicowego w społeczności lokalnej

Dzielnicowy odgrywa niezwykle ważną rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa w lokalnej społeczności. Jego codzienne obchody i bezpośrednie rozmowy z mieszkańcami pomagają w diagnozowaniu problemów i poszukiwaniu skutecznych rozwiązań. Jak przypomniano podczas spotkania, w przypadku zauważenia naruszenia przepisów, należy natychmiast powiadomić odpowiednie służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Zadbajmy o to, aby nasze osiedla były bezpieczne. Każda czujność i reakcja mogą przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w naszej społeczności. Seniorzy, jako jedna z najbardziej narażonych grup, powinni być szczególnie świadomi zagrożeń i wiedzieć, jak skutecznie się przed nimi chronić.
Wg inf z: KPP w Lublińcu