Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

W dniu 25 czerwca na boisku „Orlik” przy Zespole Szkół Ogólnokształcąco–Technicznych w Lublińcu, lokalny animator sportu – Janusz Wojdyła wraz z Stowarzyszeniem Akademia Sportowa zorganizowali Turniej Piłki Nożnej z okazji Dnia Ojca.

Rozegrano mecze ojcowie kontra dzieci. W imprezie wzięło udział około 40 osób. Rozgrywki odbyły się z zachowaniem wszelkich norm bezpieczeństwa wynikających z obostrzeń pandemicznych.

Uczestnicy opuszczali boisko zmęczeni, ale zadowoleni z udanej zabawy. Cel – integracja pokoleń w świetnej atmosferze i promocja zdrowego stylu życia został osiągnięty.

Gratulujemy zawodnikom i organizatorom.