Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

Ranking dotyczył efektywności wykorzystania zasobów wody w polskich miastach. Przyznanie tej nagroda to szczególny dowód na to, jak istotną rolę w naszym mieście odgrywa woda. Tegoroczny ranking osobno klasyfikuje metropolie, miasta na prawach powiatu oraz miasta niebędące miastami na prawach powiatu, posiadające co najmniej 20 tys. mieszkańców.
Autorzy raportu poddali „wodnej” analizie w sumie 218 polskich miast w ramach 4 obszarów: życie, kultura i ludzie, zagrożenie, gospodarka i biznes. Miasto Lubliniec zajęło II miejsce.
W naszym przedziale ocenie poddano 152 samorządy, podkreślając ich ogromną wartość m.in w oddolnych działaniach ekologicznych. Pod lupę wzięto 15 kategorii według 30 wskaźników. Baza danych wykorzystanych do obliczeń pochodziła z GUS, Bazy Danych Obiektów Topograficznych, Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.
Z informacji przekazanych bezpośrednio podczas uroczystości wynika, że nagrody nie przyznawała Kapituła, tylko wynikała z obliczeń, na podstawie których system zliczał punkty w oparciu o konkretne wskaźniki.
Inicjatywa Water City INDEX pozwala mierzyć, analizować i wyciągać wnioski. Określa trendy w 4 analizowanych obszarach oraz stopień zrównoważenia rozwoju miast w zakresie „woda w mieście”. Jak podkreślają organizatory rankingu, jest to doskonały materiał wyjściowy do analiz, które posłużą miastom do identyfikacji miejsc problemowych. Nagrody wręczone zostały podczas III edycji Kongresu „MIASTO - WODA - JAKOŚĆ ŻYCIA”.
Więcej o rankingu przeczytacie tu https://slaskaopinia.pl/2021/10/26/water-city-index-2021/