Ogłoszenie o rozstrzygnięciu II otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Lublińca w 2019 r.

Ponad 600 uczniów z diecezji gliwickiej wzięło udział w szkolnym konkursie o czeskim świętym. Konkurs zorganizowała parafia pw. św. Jana Nepomucena w Lisowicach w ramach obchodów 25. rocznicy poświęcenia jedynego w diecezji kościoła pod tym wezwaniem.

Siedmioro uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu: Joanna Bodora 3TIB, Weronika Wołowczyk 1TI, Nikola Zając 1TI, Piotr Kulisz 1TI, Filip Kudła 1 TI, Michał Walter 1LO, Kacper Bartocha 2TI zostało stypendystami projektu "Inwestujemy w talenty - IV edycja", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczniowie poszczycić się mogą bardzo wysoką średnią, ale także uzyskaniem tytułu laureata/finalisty konkursów
i olimpiad o zasięgu co najmniej wojewódzkim. Konkursy były związane z przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi, językowymi oraz ICT. Za swoje osiągniecia stypendyści z lublinieckiej szkoły otrzymają środki finansowe na zakup sprzętu komputerowego oraz pomocy dydaktycznych.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępności i jakości usług społecznych na terenie powiatu lublinieckiego poprzez rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz podniesienie kompetencji osób sprawujących rodzinna pieczę zastępczą.
Projekt realizowany będzie w okresie 01.03.2019 r. -28.02.2021 r.

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO: dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej lub ją opuszczającej, osób pełniących funkcję rodziny zastępczej, kandydatów na rodziców zastępczych.

3 kwietnia br. w Starostwie Powiatowym w Lublińcu zorganizowano spotkanie informacyjne dotyczące Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” (MKIS) w roku 2019, w którym uczestniczyli m. in.: Michał Woś członek Zarządu Województwa Śląskiego, Jerzy Motłoch dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego oraz przedstawiciele gmin i powiatu lublinieckiego.

Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach 04.04.-13.04.2019 r. na terenie województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów startujących z lotniska Katowice-Muchowiec. Szczepionka zostanie zrzucona z wysokości około 200 metrów, na obszarze woj. śląskiego o powierzchni 7316 km2.

 • Inauguracja kampanii "NARKOTYKI I DOPALACZE ZABIJAJĄ"

  Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu zainaugurowała na terenie powiatu lublinieckiego kampanię o charakterze edukacyjno-profilaktycznym „Narkotyki i dopalacze zabijają”. Hasło przewodnie promowanej akcji to: „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”. Kampania organizowana jest przez MSWiA w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka”.

 • Spotkanie Lublinieckiej Rady Sportu odbędzie się 8 kwietnia 2019 r. o godzinie 15:30 w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.

  Proponowany program spotkania:

  • Powitanie.
  • Powołanie nowych członków do Lublinieckiej Rady Sportu.
  • Wybranie Przewodniczącego Rady Sportu oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Sportu.
  • Sprawy różne (tematy nurtujące członków Lublinieckiej Rady Sportu).

  Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „XIX Powiatowa Spartakiada Niepełnosprawnych”.

  Coroczne obchody tego dnia mają (…) zwrócić uwagę na niedopuszczalną dyskryminację, nadużycia i izolację, jakich doświadczają ludzie dotknięci autyzmem i ich najbliżsi. Jak podkreśla Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych, osoby z autyzmem są równe wobec prawa i przysługują im wszystkie prawa człowieka i podstawowe wolności. (…) Pomóżmy im zrealizować swój potencjał i sprawmy, by mogli oni korzystać z istniejących możliwości oraz cieszyć się dobrobytem – jest to ich prawo przyrodzone” – podkreślił w swoim przesłaniu Sekretarz Generalny ONZ, Ban Ki-moon.

 • Policyjna akcja "Prędkość"

  Od rana trwają ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne Policji pod nazwą „Prędkość”. Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego TISPOL. Głównym celem akcji jest ograniczenie zagrożeń wynikających z przekraczania prędkości dopuszczalnych oraz niedostosowania prędkości do warunków panujących na drodze.

 • Bezpieczeństwo w rejonie torów

  Dzielnicowa mł.asp. Wioletta Kozak z Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu w związku z prowadzonym przez siebie planem priorytetowym przeprowadziła prelekcję dla uczniów z Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu poświęconą bezpieczeństwu w rejonie torów kolejowych. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszeni zostali funkcjonariusze ze Straży Ochrony Kolei z posterunku w Tarnowskich Górach.

 • W dniu 22 marca br. odbył się konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu, przy ul. Klonowej 10. Do konkursu przystąpiła jedna kandydatka – obecna dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu – Jolanta Kardas. W wyniku przeprowadzonego postępowania, Komisja Konkursowa przedstawiła panią Jolantę Kardas jako kandydatkę na stanowisko dyrektora szkoły. Na tej podstawie, w dniu 27 marca br., Zarząd Powiatu w Lublińcu powierzył Jolancie Kardas stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Lublińcu na okres pięciu kolejnych lat szkolnych.

  Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „XIV Otwarty Turniej Badmintona o Puchar Starosty Powiatu Lublinieckiego”.

  Przez ostatni weekend strażacy powiatu lublinieckiego interweniowali 8 razy. Stanowisko Kierowania KP PSP w Lublińcu zadysponowało strażaków do następ...

 • Rekordowe poparcie dla działań Policji

  Z ostatniej edycji cyklicznego badania CBOS wynika, że Policja jest najwyżej ocenianą instytucją publiczną spośród wszystkich poddanych ocenie respondentów. Aż 75 procent ankietowanych dobrze ocenia działania Policji. Jest ona oceniana wyżej m. in. od poszczególnych stacji telewizyjnych, a ponad dwukrotnie lepiej od sądów.

 • Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego

  Dzisiaj w całym kraju policjanci ruchu drogowego przeprowadzają wzmożone działania pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Genezą działań jest troska o bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów, motorowerzystów oraz motocyklistów – tych użytkowników dróg, którzy w żaden sposób nie są chronieni nadwoziem pojazdu a wręcz są zagrożeni kontaktem z nim.

 • Fałszywe prawo jazdy

  W ręce Funkcjonariuszy lublinieckiej „drogówki” wpadł mężczyzna, który podczas kontroli drogowej chciał wprowadzić w błąd mundurowych, okazując im fałszywe prawo jazdy. Mundurowi widząc dokument od razu zorientowali się, że mają do czynienia z falsyfikatem. Dokument został zabezpieczony, a o dalszym losie mieszkańca powiatu lublinieckiego zadecyduje sąd.