• Bezpieczna droga do szkoły z policjantami

  W ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły” lublinieccy policjanci odwiedzają uczniów w szkołach na terenie powiatu lublinieckiego i przeprowadzają pogadanki na temat bezpieczeństwa. W dniu dzisiejszym mundurowi odwiedzili Szkołę Podstawową nr 3 w Lublińcu, gdzie spotkali się z wszystkimi uczniami klas I.

 • Serdecznie zapraszamy do siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” w Koszęcinie na cykl "Koncertów na Zamku" w 100. rocznicę urodzin Stanisława Hadyny.
  Wstęp jest bezpłatny, wejściówki do odbioru w Recepcji Zespołu „Śląsk”, Koszęcin ul. Zamkowa 3, tel. 34 31 06 401

  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 28 ust. 1 w związku z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze. zm.) Zarząd Powiatu w Lublińcu podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

  Nieruchomość położona w Lublińcu przy ulicy Żwirki i Wigury 3, oznaczona na mapie 6 obręb Lubliniec jako działka nr 3876/328 o powierzchni 0,2459 ha, zapisana w księdze wieczystej nr CZ1L/00044127/7 Sądu Rejonowego w Lublińcu jako własność Powiatu Lublinieckiego, zabudowana budynkiem szpitala i budynkiem gospodarczym.

  Prezentacja obiektu: http://www.lubliniec.starostwo.gov.pl/na-sprzedaz-budynek-w-centrum-miasta-w-lublincu-kontakt-34-351-05-37-lub-34-351-05-10.php

  W Starostwie Powiatowym w Lublińcu (pokój 21) i urzędach gmin powiatu dostępne jest kolejne wydanie magazynu społeczno-kulturalnego „Ziemia Lubliniecka”.

  W tym roku mija 25 lat działalności Ośrodka Rehabilitacyjnego pw. św. Rafała Archanioła w Rusinowicach. Holistyczne podejście do osób z niepełnosprawnościami i prawdziwy humanizm w działaniach oraz misja wyrażająca się w słowach motto Ośrodka: „Idź przez człowieka a dojdziesz do Boga” przynoszą wspaniałe owoce. W numerze przybliżymy Państwu historię powstania oraz dokonania tej placówki.

  10 września br. strażacy naszego powiatu wyjeżdżali do zdarzeń trzy razy. Krótko po godzinie 8 zastęp OSP Pawonków usuwał z drogi powiatowej 2321S pow...

 • Groźny wypadek na autostradzie w rejonie Woźnik

  Do poważnego wypadku drogowego doszło w środę, krótko po godzinie 13:00 w rejonie węzła Woźniki, gdzie kierujący samochodem marki Peugeot najechał na tył Fiata 126p. Dwie osoby podróżujące Fiatem trafiły do szpitala.

 • Poszukiwani świadkowie zdarzenia drogowego

  Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lublińcu poszukują świadków zdarzenia drogowego, do którego doszło w dniu 28 sierpnia br. około godziny 15:55, na odcinku DK 46, Herby – Pietrzaki, gdzie doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Wszystkie osoby, które były bezpośrednimi świadkami zdarzenia proszone są o kontakt z prowadzącymi sprawę pod nr tel. 34 353 22 55.

 • Dyrektor Oddziału ZUS w Częstochowie informuje, że 23-27 września 2019 r. organizowany jest w ZUS „Tydzień Przedsiębiorcy”. Przez cały tydzień w Oddziale ZUS w Częstochowie przedsiębiorcy i przyszli przedsiębiorcy będą mogli wziąć udział w szkoleniach i konsultacjach. Do współpracy zaproszono ekspertów z następujących instytucji: Urzędu Miasta Częstochowy, I i II Urzędu Skarbowego w Częstochowie, Narodowego Funduszu Zdrowia, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

  Więcej informacji o Tygodniu Przedsiębiorcy na stronie internetowej:
  https://www.zus.pl/firmy/pozostale/tydzien-przedsiebiorcy
  oraz
  https://www.zus.pl/o-zus/kalendarium/-/event/1/tydzien-przedsiebiorcy-23-27-wrzesnia-2019-r_/2887669

  Zapraszamy do obejrzenia wystawy fotografii „Mlekiem i bliskością miłość płynąca”. Prace Patrycji Głąb, Czesławy Włuki, Karoliny Drab i Aleksandry Korzus można oglądać w Starostwie Powiatowym w Lublińcu do końca września. Wystawę zorganizowało Stowarzyszenie Ścieżka Marzeń, które już od kilku lat głośno mówi o wspieraniu kobiet w ich rolach życiowych, głównie w roli matki. Patronat nad tym przedsięwzięciem objął Starosta Lubliniecki.

  Dyrektor PKP Polskich Linii Kolejowych Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie informuje, że w związku z występowaniem w dalszym ciągu przejazdów kolejowo - drogowych kat "D" na linii kolejowej nr 152 Paczyna - Lubliniec usytuowanych w ciągu dróg wewnętrznych wdraża "30 dniową" procedurę dotyczącą możliwosci przejęcia przejazdu w użytkowanie jako przejazdu kategorii "F" użytku niepublicznego (całość w załączeniu).

 • Spotkanie policjantów z klasami mundurowymi

  Lublinieccy policjanci odwiedzili w Kokotku uczestników obozu dla uczniów klas mundurowych z terenu województwa śląskiego i małopolskiego. Mundurowi szczegółowo omówili zasady naboru do Policji, zadania jakie realizują w codziennej służbie społeczeństwu oraz zaprezentowali policyjny sprzęt .

 • Ogłoszenie o naborze - stanowisko urzędnicze w Wydziale Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Lublińcu.

  Z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych przekształca się w prawo własności tych gruntów..

  W dalszym ciągu właściciel gruntu (dotychczasowy użytkownik wieczysty) może zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej a urząd ustali wysokość jednorazowej opłaty.

  W związku z powyższym zaleca się aby właściciele, którzy zdecydują się na dokonanie jednorazowej opłaty przekształceniowej w pierwszym roku przekształcenia tj. w 2019r., zgłosili zamiar jej uiszczenia.

  Ze względów organizacyjnych prosi się o deklarowanie się i dokonywanie wpłat do końca listopada 2019 r.

  Właścicielom, którzy zgłoszą zamiar jednorazowego wniesienia opłaty w roku 2019 r. a nastąpi to jeszcze przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, w dziale III księgi wieczystej nie zostanie dokonany wpis roszczenia o opłatę. W tej sytuacji właściciele nie będą zobowiązani do ponoszenia dodatkowych kosztów sądowych dot. wykreślenia takiego obciążenia z księgi wieczystej.

  Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Lublińcu Nr 25/II/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r. ustalone zostały wysokości bonifikat i zasady ich przyznawania w przypadku jednorazowego wniesienia opłaty przekształceniowej.

  Bonifikaty przysługują gdy:
  • prawo wnioskodawcy do nieruchomości podlegających przekształceniu, jest ujawnione w
  treści księgi wieczystej,
  • wnioskodawca nie posiada zaległości w zobowiązaniach wobec Gminy Lubliniec związanych
  z nieruchomością będącą przedmiotem przekształcenia,
  • nieruchomość nie stanowi dla właściciela lub innej osoby siedziby zgłoszonej do właściwej
  ewidencji lub rejestru działalności gospodarczej.

  Prosi się osoby, które złożyły deklaracje a nie wniosły opłaty, o jej uregulowanie DO KOŃCA LISTOPADA 2019 r.

  W przypadku pytań, informacji udziela Wydział Nieruchomości i Zagospodarowania Przestrzennego – nr telefonu: 34/ 3530100 wew. 127, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Już po raz trzeci - pod honorowym patronatem Starosty Lublinieckiego i Burmistrza Miasta Lubliniec - Sieć Szkół Językowych "Naczyńscy" i Galeria 11-stka zorganizowały III Lubliniecką Giełdę Zajęć Pozalekcyjnych.

  16 września br. o godz. 17.00 założyciele Klubu JWK w Lublińcu zapraszają na uroczystą inaugurację sezonu kulturalnego 2019/2020. Podczas spotkania będzie możliwość zapisania się na poszczególne zajęcia. Organizatorzy zachęcają do udziału!

 • Jurto na drogach powiatu lublinieckiego działania pn. "Kaskadowy pomiar prędkości"

  10 września 2019 roku policjanci ruchu drogowego przeprowadzą działania kontrolno-prewencyjne pn. „Kaskadowy pomiar prędkości”, polegające na prowadzeniu kontroli na tej samej drodze, w tym samym czasie, ale w różnych miejscach przez patrole ustawione kolejno po sobie na często niezbyt długim odcinku drogi. Mimo, że nadrzędnym celem działań będzie egzekwowanie od kierujących przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości, policjanci będą zwracać uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.

 • Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Śladami historii 74 GPP ”.

  Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Zawody Sportowo Pożarnicze Jednostek OSP Powiatu Lublinieckiego ”.

  Piknik Śląski w Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” w Lublińcu bez wątpienia stał się już tradycją. Wrzesień więc - zarówno dla pensjonariuszy, mieszkańców zaprzyjaźnionych domów pomocy społecznej, przyjaciół, tutejszych władz samorządowych - przestał być już tylko kojarzony z rozpoczęciem roku szkolnego, innymi niewątpliwie ważnymi datami historycznymi, ale od 19 lat kojarzy się również z dobrą zabawą i prawdziwym śląskim biesiadowaniem. Tak też było w tym roku.

 • Nietrzeźwi kierujący zatrzymani przez policjantów

  Pomimo kierowanych przez Policje i inne instytucje licznych apeli o to aby nie wsiadać za kierownicę pod wpływem alkoholu, nadal pijani kierowcy stanowią poważny problem na drogach. Lublinieccy policjanci zatrzymali w dniu wczorajszym kolejnych 3 amatorów jazdy na „podwójnym gazie”. Nieodpowiedzialni kierujący odpowiedzą teraz przed sądem za swoje postępowanie.