Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Lubliniec

Zakończyła się prowadzona na drogach powiatu lublinieckiego ogólnopolska akcja, w której udział brali funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego KPP Lubliniec. Celem akcji było ujawnianie i eliminowanie naruszeń obowiązków lub warunków przewozu drogowego rzeczy i osób.

Podczas trwającej akcji policjanci zwracali uwagę na przestrzeganie przepisów związanych z przewozem osób w transporcie drogowym, kontrolowali pojazdy ciężarowe pod względem technicznym, a kierowców tych pojazdów pod kątem stanu trzeźwości oraz właściwej realizacji przepisów o czasie pracy i odpoczynku kierowców. W sumie skontrolowanych zostało 57 pojazdów, w tym 31 pojazdów ciężarowych oraz autobus. Podczas kontroli w jednym przypadku ujawniono naruszenie przepisów dotyczących prawidłowego zabezpieczenia przewożonego ładunku. Stwierdzono również przeładowanie jednego z kontrolowanych pojazdów oraz 5 przypadków złego stanu technicznego. W trakcie działań mundurowi nałożyli w sumie 8 mandatów karnych, zastosowali 2 pouczenia oraz zatrzymali 2 dowody rejestracyjne.